Khám phá thế giới cờ vua #7

 Cách ghi chép nước đi

Ký hiệu vị trí quân

          Để có thể lưu trữ một ván cờ, chúng ta cần gọi tên thuần thục các ô cờ. Mỗi ô trên bàn cờ đều có tên riêng với cấu trúc chữ và số.

          Chúng ta đã biết được cách đọc tên một ô dựa vào chữ trên cột dọc và số ở hàng ngang. Vì vậy, phần còn lại khá dễ dàng.

          Khi đặt một quân vào một ô cờ, chúng ta dùng chữ viết tắt của quân cờ đó và theo sau là tên ô cờ.

          Ví dụ: