Video bài giảng

Theo dõi các clip bài giảng về cờ vua qua kênh youtube của Huấn luyện viên - Kiện tướng quốc gia Dương Thiện Chương

https://www.youtube.com/@ChessCoachDuongThienChuong/videos