Video bài giảng

Theo dõi các clip bài giảng về cờ vua qua kênh youtube HLV Dương Thiện Chương:

https://www.youtube.com/channel/UCu3wNTJh0pQQlHTKmNVPlfw/videos?view_as=subscriber