Khám phá thế giới cờ vua #8

Chiếu bí bằng quân nặng và quân nhẹ

 Chiếu bí bằng 2 xe