Khám phá thế giới cờ vua #6

 Chốt

Phong cấp      

          Khi chốt tiến đến hàng ngang cuối cùng ở sân đối phương thì được phong cấp thành một trong bốn quân: Hậu, Xe, Tượng, Mã.