Khám phá thế giới cờ vua #5

Nhập thành

 

          Nhập thành là phương pháp đưa vua vào vị trí an toàn ở phía góc được thực hiện bằng cách di chuyển vua về phía xe 2 ô và đưa xe sang cạnh vua ở chiều ngược lại.

          Việc vua ở trung tâm gây cản trở rất lớn đến sự phát triển lực lượng và kiểm soát thế cờ, vì thế cần nhập thành càng sớm càng tốt để an toàn vua và điều động các quân còn lại.

          Nhập thành về phía xe cách vua 2 ô gọi là nhập thành gần.