Khám phá thế giới cờ vua #4

Giá trị các quân

 Để miêu tả sức mạnh của các quân thông qua khả năng di chuyển, các nhà nghiên cứu đã chuyển chúng thành các con số để minh họa cho độ cơ động của các quân. Qua nhiều thế kỷ nghiên cứu chúng ta có được bảng điểm số của các quân như sau.


          Qua đó, ta có bảng giá trị như sau:


          Nhận biết giá trị các quân để thực hiện việc trao đổi quân trong ván cờ một cách đúng đắn. Tuy nhiên khi thực hiện việc tấn công vua hoặc đánh đòn chiến thuật, các giá trị này có thể thay đổi.

          Trả lời câu hỏi đúng sai cho các hình cờ sau:


          …………………………………………………………………………

Tổng điểm của trắng:………………………

Tổng điểm của đen:………………………..

Vị trí vua:…………………………………..

Kết luận:……………………………………