Giải thế cờ Vua - thế cờ 04

Giải thế cờ Vua
Thế cờ 04

3 thế cờ đã đăng

Xin phép không đưa ra số nước đi, vì như thế này sẽ tăng thêm khả năng động não của người chơi.
Đen đi trước chiếu bí với Tượng và Mã, mời bạn cầm quân..

Mọi ý kiến góp ý hay cần chia sẻ xin gửi về Email: covuaviet@gmail.com

Chúc bạn có những phút giây vui vẻ cùng cờ Vua Việt