Giải thế cờ Vua - thế cờ 03

Cờ Vua: giải thế cờ
Thế cờ Vua 03

2 thế cờ đã đăng

Tiếp nối THẾ CỜ 01THẾ CỜ 02 (hiện tại vẫn chưa có bạn nào giải được chính xác). Hôm nay covuaviet.com xin gửi đến bạn thế cờ 03, 1 thế cờ rất độc đáo. Vì sao lại độc đáo? - Vì tương quan lực lượng: ĐEN mạnh hơn khá nhiều. Thế nhưng tuyệt vời ở chỗ TRẮNG sẽ thắng với những nước đi khiến đen hoàn toàn bất lực và buộc phải chấp nhận đầu hàng.

Nào, mời bạn cầm quân TRẮNG đi trước và chiếu bí quân ĐEN nhé