Giải thế cờ Vua - thế cờ 02

Thờ cờ Vua 02
Thế cờ Vua 02

Không đơn giản như thế cờ 01 (đã được đăng tại đây). Thế cờ 02 với độ khó cao hơn, và cũng vì thế mà hấp dẫn hơn nhiều..

Đen đi trước và thắng, mời bạn giải nhé (đưa lời giải bằng cách để lại bình luận bên dưới hoặc email về: covuaviet@gmail.com)

Chúc bạn có những phút giây vui vẻ!