Giải thế cờ Vua - thế cờ 10


Thế cờ Vua số 10

Thế cờ số 10. Với việc sở hữu 1 thế trận ưu thế, mời bạn cầm Trắng đánh thắng đen trong tình thế tưởng như "ngàn cân treo sợi tóc"

Các thế cờ đã đăng


--
Thân!
covuaviet.com