Giải thế cờ Vua - thế cờ 08

Thế cờ Vua 08

Các thế cờ đã đăngMời bạn cầm trắng và giải thế cờ Vua số 08 này bạn nhé. Một thế cờ khá giản đơn, nhưng cũng rất dễ nhầm lẫn với nhiều người mới.

Chúc bạn vui vẻ, giải thành công!

--
Thân!
covuaviet.com