Hướng dẫn ghi biên bản thi đấu trong Cờ Vua

>> Mời bạn click xem mẫu: biên bản thi đấu cờ Vua <<

1 Ký hiệu viết tắt các quân trong cờ Vua


H (hậu), T (Tượng), M (Mã), X (Xe), V (vua). Lưu ý: quân Tốt không cần ký hiệu!

Ghi biên bản thi đấu cờ Vua
Hình 1

Rất dễ hiểu - Ví dụ xem hình trên ta thấy:

Bên trắng:

- Vua nằm ở ô b2 (hàng 2 cột b), được ký hiệu là: Vb2
- Tốt nằm ở ô e6 (hàng 6 cột e), ký hiệu là: e6
- Tượng nằm ở ô d5 (hàng 5 cột d), ký hiệu là: Td5

Bên đen:

- Vua nằm ở ô g8 (hàng 8 cột g), ký hiệu là: Vg8
- Hậu nằm ở ô d8 (hàng 8 cột d), ký hiệu là: Hd8
- Tốt nằm ở ô d6 (hàng 6 cột d), ký hiệu là: d6

2 Cách ghi khi bắt quân


Ăn quân trong cờ Vua
Hình 2

* Trên bàn cờ ta thấy nếu tốt đen (c5) ăn quân tốt trắng (d4) ta ghi: cxd4 hoặc cd4 hoặc c:d4 (thường ghi là: cxd4)
* Nước tiếp theo: nếu trắng dùng Mã (Mf3) ăn lại quân tốt d4 thì ghi: Mxd4. Hoặc nếu dùng tốt c3 ăn tốt đen d4 thì ghi: cxd4

3 Cách di chuyển quân


Cách di chuyển quân trong cờ Vua
Hình 3

Trên bàn cờ (Hình 3) sau khi đen đi Mf6, giả sử trắng muốn di chuyển mã về ô d2. Lúc này, có 1 điều khá đặc biệt là: cả 2 quân Mã đều có thể di chuyển về ô d2. Vậy cách ghi như thế nào?

...rất đơn giản: chúng ta thấy 1 mã nằm cột b, mã còn lại cột f.

Vậy:
- Nếu mã cột b di chuyển về ô d2, ta ghi: Mbd2
- Nếu mã cột f di chuyển về ô d2, ta ghi: Mfd2

4 Cách ghi chiếu Vua


Chiếu và chiếu bí trong cờ Vua
Hình 4

Theo Hình 4, Mã di chuyển về ô b6 để chiếu Vua, ta ghi: Mb6+

*** chiếu hết (chiếu bí): cũng trong trường hợp trên Hình 4, sau khi mã di chuyển về ô b6 chiếu Vua thì Vua đen bị chiếu hết, ta ghi: Mb6#

5 Cách ghi phong cấp cho Tốt


g8=H hay h1=M (tốt đến ô g8 thành Hậu hay tốt đi h1 thành Mã)

6 Cách ghi nước nhập thành


- Nếu nhập thành gần (nhập thành cánh VUA) ghi: 0-0
- Nếu nhập thành xa (nhập thành cánh HẬU) ghi: 0-0-0

7 Ngoài ra còn 1 số cách ghi để đánh giá nước cờ


Cơ bản chỉ dành cho những người bình luận ván cờ: ví dụ trên bàn cờ: Xc7+ (xe c7 chiếu, hậu cũng chiếu) đây là 1 nước rất hay, người bình luận sẽ ghi: Xc7+!!

! nước đi hay
!! nước rất hay
+- trắng ưu thế tuyệt đối
-+ đen ưu thế tuyệt đối
? nước cờ không hay (sai lầm)
?? nước đi quá tệ

Còn gì nữa không nhỉ? thôi thì còn điều gì khúc mắc Thiên Long xin trả lời sau vậy.

Xin tặng quý phụ huynh và quý độc giả nói chung 1 ván cờ hay của Đại Kiện Tướng Quốc Tế Lê Quang Liêm trong khuôn khổ giải World Cup Cờ Vua 2011

1.c4 e6 2.g3 Mf6 3.Tg2 d5 4.d4 Te7 5.Mf3 O-O 6.O-O dxc4 7.Ha4 Hd5 8.Mc3 Hc6 9.Hc2 Ha6 10.e4 Mc6 11.He2 Mb4 12.Xd1 Td7 13.Me5 Xad8 14.Te3 Md3 15. Mxc4 Hxc4 16.Xxd3 e5 17.Xc1 Ha6 18.Xdd1 Hxe2 19.Mxe2 Td6 20.h3 Xfe821. dxe5 Txe5 22.f4 Txb2 23.Xb1 Ta3 24.Xb3 Tf8 25.e5 Te6 26.Xxd8 Xxd8 27.Xxb7 Md5 28.Txa7 c5 29.Xb8 Xxb8 30.Txb8 Me3 31.a4 c4 32.Td6 Txd6 33.exd6 Mxg23 4.Vxg2 Vf8 35.Md4 c3 36.Vf2 Txh3 37.a5 Ve8 38.a6 Tc8 39.a7 Tb7 40.Ve3 Vd7 41.Vd3 f6 42.Mb5 g6 43.g4 h5 44.f5 h4 45.fxg6 h3 46.g7 h2 47.g8=H h1=H 48.Qf7+ Vc6 49.Md4+ Vb6 50.Hxf6 Ta6+ 51.Vxc3 Ha1+ 52.Vd2 Hb2+ 53.Ve3 Hc1+ 54.Ve4 He1+ 55.Vf5 Td3+ 56.Vg5 He3+ 57.Hf4 He8 58.d7 1-0