Biên bản thi đấu cờ Vua

Biên bản thi đấu cờ Vua
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Mf3 Mf6

Dưới đây là mẫu "Biên bản thi đấu cờ Vua"


-------------------------------------------------------------------

Liên đoàn cờ Việt Nam
 Liên đoàn cờ TPHCM
          -------------
Cty cổ phần Cờ vua Việt
www.covuaviet.com
-------------
TP.HCM, ngày.......tháng.......năm.......

BIÊN BẢN THI ĐẤU CỜ VUA
------------------

  • - Tên giải: Giải Cờ Vua Việt mở rộng lần 1
  • - Ván thứ:……………….……………………………….
  • - Họ tên bên Trắng:...…..……………………………….
  • - Họ tên bên Đen:……………………………………….
  • - Trọng tài:……………………………………………….

Nước
Trắng
Đen
Nước
Trắng
Đen
Nước
Trắng
Đen
1


23


45


2


24


46


3


25


47


4


26


48


5


27


49


6


28


50


7


29


51


8


30


52


9


31


53


10


32


54


11


33


55


12


34


56


13


35


57


14


36


58


15


37


59


16


38


60


17


39


61


18


40


62


19


41


63


20


42


64


21


43


65


22


44


66  • * Tỷ số ván cờ: Trắng:……….. Đen:…………….
  • * Nhận xét của trọng tài:…………………………………………………………

Trắng ký tên:                               Trọng tài ký tên:                            Đen ký tên:-------------------------------------------------------------------


Trên đây là mẫu "Biên bản thi đấu cờ Vua"