TOP 10 kỳ thủ cờ Vua Việt Nam

TOP 10 cờ Vua Việt Nam
TOP 10 kỳ thủ cờ VUA hàng đầu Việt Nam (cập nhật: 01/2015)

Trong TOP 10 có đến 2 kỳ thủ cực trẻ và thật trùng hợp vì cả 2 đều tên Tuấn Minh. Bạn trẻ nhất là Trần Tuấn Minh bạn sinh năm 1997. Bạn trùng tên lớn hơn 1 tuổi là Lê Tuấn Minh (1996).

Danh sách cũng có mặt của 2 danh thủ kỳ cựu cả về tuổi đời lẫn tuổi cờ. Đào Thiên Hải (1978) và đứng đầu danh sách về số tuổi là kỳ thủ Nguyễn Anh Dũng (anh SN 1976)

Và luôn không thể không nhắc đến 2 bạn còn cũng rất trẻ nhưng chia sẻ 2 vị trí nhất nhì Việt Nam nhiều năm nay là Lê Quang LiêmNguyễn Ngọc Trường Sơn